Deveta emisija: Globalna razmena – lokalni glasovi

U okviru projekta “Globalna razmena – lokalni glasovi ” izrađen je prvi međunarodni podkast radija “Stara Čaršija”, koji je emitovan 26. febrara 2022. godine, u kome su sagovornici našeg radija bile kolege iz Native Media iz Pakistana. Govorili su o omikron soju i trenutnom stanju u Pakistanu, kao i o tome kako je pandemija uticala na manjine u njihovoj zemlji.

Romski:

Amaro gosto ande eftato emsijia kotar projekto “Krlo kotar mideditorija” savi ćerdape ando 26. febrari 2022. breš, samo si epidemiologo andaro Instituto trao zdravlje andaro Kragovco. Vivda ćerda svato amacer kotar omikron soj taro Korona virus i pričosadam kada šaj te očekuis o krajo tare kaja pandemija.

Vlaški:

În cadrul proiectului „Local Voices – Global Exchange”, a fost realizat primul podcast internațional al radioului „Stara Čaršija”, care a fost difuzat pe 26. februarie 2022, în care interlocutorii radioului nostru au fost colegi de la Native Media din Pakistan. Ei au vorbit despre tulpina omicron și despre situația actuală din Pakistan, precum și despre modul în care pandemia a afectat minoritățile din țara lor.