Četvrta emisija : Globalna razmena – lokalni glasovi

Gošća u četvrtoj emisiji u okviru projekta “Glas manjina”, koja je emitovana 07. januara 2022. godine u 17. časova na radiju Stara čaršija, bila je Sanja Prvulović iz Bora, pripadnica vlaške nacionalne zajednice, koja svojim radom i ogromnim trudom u mnogome doprinosi poboljšanju položaja svog naroda u čitavom društvu.

Romski:

Amari gošća ande štarto emsijia kotar projekto “Krlo kotar mideditorija” savi ćerdape ando 07. januar 2022. breš, sasa e Sanja Prvulović andaro Bor, savi si Vlahnka, a savi sa piro rado te sa baro zalaganje manđel te e Vlahura aven iste sar i sa aver manuša save bešen kate.

Vlaški:

în cadrul proiectului „Vocea minorităților”, care a fost difuzat pe 7 ianuarie, la ora 17, la radioul Stara čaršija, a fost Sanja Prvulović, membră a comunității naționale vlahe, care prin munca și efortul ei mare contribuie foarte mult la îmbunătățirea poziției oamenii ei în societate.