Covid-19

Serološkim metodama detektuje se prisustvo antitela, tj. određenih klasa imunoglobulina (IgM, IgA i IgG) u krvi (tj. serumu) pacijenata, koja se proizvode u organizmu kao odgovor na prisustvo virusa.

Serološki test pruža informaciju da li ste bili u kontaktu sa virusom i da li je vaš organizam odreagovao stvaranjem ovih antitela. Serološki test se ne koristi za postavljanje dijagnoze COVID-19.

Simptomi bolesti

IgM antitela javljaju se neposredno pre, za vreme, ili posle pojave prvih simptoma bolesti, u zavisnosti od vremena trajanja inkubacije.

Iako je s početka pandemije, bilo opšte priznato mišljenje da su IgM antitela na COVID-19 značajna za postavljanje dijagnoze akutne infekcije (da je osoba trenutno zaražena koronavirusom), to ipak nije potpuno tačno, jer postoji veliki broj osoba koje imaju pozitivna IgM antitela u krvi i mesec dana nakon preležane infekcije i negativnog antigenskog i/ili PCR testa.

Prosečno trajanje inkubacije (vreme koje protekne od kontakta sa izvorom infekcije SARS-CoV-2 do pojave prvih simptoma) je 4-5 dana, a može biti od 3 do 14 dana.

Najčešći simptomi infekcije koronavirusom su povišena temperatura, glavobolja i malaksalost, a mogu se javiti i gubitak čula ukusa i mirisa, mučnina, povraćanje, proliv, kašalj, otežano disanje.

IgM antitela svoj najviši nivo u serumu postižu nedelju dana nakon pojave prvih simptoma bolesti, a zatim opadaju, tako da se u trećoj nedelji od početka bolesti, uglavnom, ne mogu naći u serumu.