Naslovna Vesti

Vesti za 31. decembar 2021. godine na srpskom, romskom i vlaškom jeziku

– U sali za sastanke Opštine Ćuprija juče je održana 57. sednica Opštinskog veća na kojoj je usvojen finansijski plan i program poslovanja sledećih organizacija i mesnih zajednica: OŠ Đura Jakšić, PU Dečija radost, Tehnička škola, OŠ Vuk Karadžić, Medicinska škola, Gimnazija, MZ Senje, MZ Žirovnica, MZ Ostrikovac, MZ Kovanica, MZ Supska, MZ Isakovo, MZ Mijatovac, MZ Jovac, MZ Paljane Ivankovac, MZ Virine, MZ Bigrenica, MZ Staro Selo, MZ Cernica, MZ Krušar, Ustanova kulture, OMŠ Dušan Skovran, OŠ 13 oktobar, SC Ada, Biblioteka Dušan Matić.

– Za podršku lokalnim sportskim organizacijama, udruženjima i savezima, kao i školskom i predškolskom sportu u 2022. godini biće namenjeno oko 22 miliona i 900 hiljada dinara – odlučeno je na poslednjoj sednici Opštinskog veća u 2021. godini, nakon što su većnici izglasali Predlog za realizaciju godišnjih programa u oblasti sporta za 2022. Sumirajući rad opštinske izvršne vlasti u godini na izmaku, predsedavajući Jovica Antić istakao je da je Opštinsko veće tokom 2021. održalo 57 redovnih sednica i savesno radilo na velikom broju akata, a svojim saradnicima poželeo je puno uspeha na privatnom i poslovnom planu.

– Za mališane koji se nalaze u centru za socijalni rad u Ćupriji, na svoju inicijativu zaposleni u “SMP AUTOMOTIV MADERSON GRUP” su obezbedili paketiće za 11 mališana, koji se nalaze u toj ustanovi.

Vesti na romskom jeziku – Nevimata

– Ande sala za satankura ande opština Ćuprija, araći si ćerdi e sednica taro Opštinsko veće, kaj ćerdape svato kotar nevo plano te proframo za finasiranje za sledeće javne ustanove te mesne zajednice: OŠ Đura Jakšić, PU Dečija radost, Tehnička škola, OŠ Vuk Karadžić, Medicinska škola, Gimnazija, MZ Senje, MZ Žirovnica, MZ Ostrikovac, MZ Kovanica, MZ Supska, MZ Isakovo, MZ Mijatovac, MZ Jovac, MZ Paljane Ivankovac, MZ Virine, MZ Bigrenica, MZ Staro Selo, MZ Cernica, MZ Krušar, Ustanova kulture, OMŠ Dušan Skovran, OŠ 13 oktobar, SC Ada, Biblioteka Dušan Matić.

– Za podrška kotar lokalno sport, pe sednica kotar Opštinsko veće, andi si e odluka te delpe me but tare 22 milionura dinara. Kala pare ka aven namenime za razvoj za sprot za sa ćidimata te sportske udruženjura ande oopština Ćuprija. O predsedniko korat opština Ćuprija o Jovinca Antić, penda ke ando kava breš sesa ukupno 57 sednice korar Opštinsko veće i radisadape but lačhe.

– Za čhara save si po smešaj ando centro za socijalni rad ande Ćurija e manuša save radin ande firma “SMP AUTOMOTIV MADERSON GRUP”, dije e paketićura za 11 čhavo, save ande kaja ustanova.

Vesti na vlaškom jeziku – Proclaim

– Ieri, a 57-a sesiune a Consiliului Municipal a avut loc în sala de ședințe a municipiului Ćuprija, unde au fost adoptate planul financiar și programul de afaceri al următoarelor organizații și comunități locale: școala elementară Đura Jakšić, școala elementară Children’s Joy, școala tehnică. , Scoala Elementara Vuk Karadžić, Scoala de Medicina, Gimnaziul, MZ Senje, MZ Zirovnica, MZ Ostrikovac, MZ Kovanica, MZ Supska, MZ Isakovo, MZ Mijatovac, MZ Jovac, MZ Paljane Ivankovac, MZ Virine, MZ Bigrenica, MZ Staro Selo, Cernica, MZ Krusar, Ustanova kulture, OMS Dusan Skovran, Școala Elementară 13 octombrie, SC Ada, Biblioteca Dušan Matić.

– Aproximativ 22 de milioane și 900 de mii de dinari vor fi alocați pentru sprijinirea organizațiilor, asociațiilor și federațiilor sportive locale, precum și sportului școlar și preșcolar în 2022 – s-a decis în ultima ședință a Consiliului Municipal din 2021, după ce consilierii au votat propunere de implementare Rezumând activitatea puterii executive municipale în anul următor, președintele Jovica Antic a subliniat că Consiliul Municipal a ținut 57 de ședințe ordinare în 2021 și a lucrat cu conștiință la un număr mare de acte și le-a urat asociaților săi multe succes.plan privat și de afaceri.

– Pentru copiii care se află în centrul de asistență socială din Ćuprija, din proprie inițiativă, angajații „SMP AUTOMOTIVE MADERSON GROUP” au oferit pachete pentru 11 copii, care se află în acea instituție.