Naslovna Vesti

Vesti za 03. januar 2022. godine na srpskom, romskom i vlaškom jeziku

U zgradi opštine Ćuprija, odražana je konferencija za štampu povodom nastupa pevačice narodne muzike Dragane Mirković, na prvojanuarskoj žurci, koju je organizovala opština Ćuprija. Zamenik predsednika opštine Ćuprija Vladimir Vasiljević, poželeo je popularnoj pevačici dobrodošlicu i srećnu novu godinu. Takođe joj se zahvalio što je odabrala baš Ćupriju za prvi koncert u 2022. godini.

Za podršku lokalnim sportskim organizacijama, udruženjima i savezima, kao i školskom i predškolskom sportu u 2022. godini biće namenjeno oko 22 miliona i 900 hiljada dinara – odlučeno je na poslednjoj sednici Opštinskog veća u 2021. godini, nakon što su većnici izglasali Predlog za realizaciju godišnjih programa u oblasti sporta za 2022. Sumirajući rad opštinske izvršne vlasti u godini na izmaku, predsedavajući Jovica Antić istakao je da je Opštinsko veće tokom 2021. održalo 57 redovnih sednica i savesno radilo na velikom broju akata, a svojim saradnicima poželeo je puno uspeha na privatnom i poslovnom planu.

Za mališane koji se nalaze u centru za socijalni rad u Ćupriji, na svoju inicijativu zaposleni u “SMP AUTOMOTIV MADERSON GRUP” su obezbedili paketiće za 11 mališana, koji se nalaze u toj ustanovi.

Vesti na romskom jeziku – Nevimata

Ande zgreada korat e opština Ćuprija, ćerdi si e konferencija za madije zbog e provojanuarsko žurka kaj đilabada e Dragana Mirković. O zameniko kotar šerutno andate amari opština o Vladimir Vasiljević, penda ke si but zadovoljno i mukla e zahvalnica za pevačica godolese ke odabirisada e Ćuprija za prvo lako koncerto ando nevo 2022. breš.

Za podrška kotar lokalno sport, pe sednica kotar Opštinsko veće, andi si e odluka te delpe me but tare 22 milionura dinara. Kala pare ka aven namenime za razvoj za sprot za sa ćidimata te sportske udruženjura ande oopština Ćuprija. O predsedniko korat opština Ćuprija o Jovinca Antić, penda ke ando kava breš sesa ukupno 57 sednice korar Opštinsko veće i radisadape but lačhe.

Za čhara save si po smešaj ando centro za socijalni rad ande Ćurija e manuša save radin ande firma “SMP AUTOMOTIV MADERSON GRUP”, dije e paketićura za 11 čhavo, save ande kaja ustanova.

Vesti na vlaškom jeziku – Proclaim

În clădirea municipiului Ćuprija, a avut loc o conferință de presă cu ocazia spectacolului cântăreței de muzică populară Dragana Mirković, la petrecerea de 1 ianuarie, organizată de municipalitatea Ćuprija. Președintele adjunct al municipiului Ćuprija, Vladimir Vasiljević, i-a urat cântărețului popular un bun venit și un an nou fericit. De asemenea, i-a mulțumit pentru că a ales-o pe Ćuprija pentru primul concert din 2022.

Aproximativ 22 de milioane și 900 de mii de dinari vor fi alocați pentru sprijinirea organizațiilor, asociațiilor și federațiilor sportive locale, precum și sportului școlar și preșcolar în 2022 – s-a decis în ultima ședință a Consiliului Municipal din 2021, după ce consilierii au votat propunere de implementare Rezumând activitatea puterii executive municipale în anul următor, președintele Jovica Antic a subliniat că Consiliul Municipal a ținut 57 de ședințe ordinare în 2021 și a lucrat cu conștiință la un număr mare de acte și le-a urat asociaților săi multe succes.plan privat și de afaceri.

Pentru copiii care se află în centrul de asistență socială din Ćuprija, din proprie inițiativă, angajații „SMP AUTOMOTIVE MADERSON GROUP” au oferit pachete pentru 11 copii, care se află în acea instituție.