Naslovna Vesti

Vesti za 13. januar 2022. godine na srpskom, romskom i vlaškom jeziku

– U nedelju, 16. januara, građani Republike Srbije izaći će na referendum, na kome će se izjašnjavati da li su za potvrđivanje Akta o promeni Ustava Republike Srbije u oblasti pravosuđa, kako bi se srpsko zakonodavstvo uskladilo sa evropskim u procesu pristupanja naše zemlje Evropskoj uniji. Izborna komisija opštine Ćuprija donela je Rešenje o određivanju glasačkih mesta na teritoriji opštine, kojih ima ukupno trideset. Jedina izmena u odnosu na glasačka mesta koja su ranijih godina određivana za održavanje izbora tiče se zgrade Prve mesne zajednice, pa će tako svi oni građani koji su do sada tamo odlazili na glasanje, zbog renoviranja ovog objekta na referendum izaći na glasačkom mestu u Centru za socijalni rad.

– Sve ekipe Zimske službe Javnog komunalnog preduzeća “Ravno 2014” u Ćupriji, su na terenu i čiste sneg sa ulica u gradu, kao i na prilazima mostovima i trotoarima. Takođe, radi se i na otklanjanju snega na svim putnim pravcima prema selima ćuprijske Opštine, koji se posipaju mešavinom kamenog agregata i soli, izjavio je Dejan Ristić, direktor Javnog komunalnog preduzeća “Ravno 2014” u Ćupriji.

– Muzeju “Horeum Margi – Ravno” u Ćupriji uručena je publikacija Muzejskog društva Srbije pod nazivom “Vodič kroz muzeje Srbije” na engleskom jeziku, u kojoj je predstavljen i ćuprijski muzej. Muzej je takođe, nedavno dobio i zahvalnicu Odbora za negovanje tradicija Oslobodilačkih ratova Srbije, Vlade Republike Srbije za doprinos u realizaciji državnih ceremonija.

– U organizaciji Ustanove kulture “Ćuprija”, 17. i 18. januara, u sali Osnovne muzičke škole “Dušan Skovran” u Ćupriji, od 16 časova biće prikazan animirani film “Kliford Veliki crveni pas”. Domaći film “Zlatni dečko” možete pogledati od 18 i 21 sat. Ulaznice po ceni od 350 dinara, mogu se kupiti 17. i 18. januara, u holu Osnovne muzičke škole “Dušan Skovran” od 15 do 21 čas.

Vesti na romskom jeziku

– Nevimata- Ande naredno savato, 16. januar ka ćerelpe o Referendum ande amari phuv. E manuiša trubun te phenen da li manđen e neme izumene taro pravosuđe te e sudora ande Srbija, sar bi e gadžikane zakonura avana iste sar ande Evropsko unija. E izborno komisija kotar e opština Ćuprija, anda izmena zbog o glasačko zhan ande Prvo mesno zajednica. Kaja zgrada akana si pangli godolese ke aća train e radura pe izgradnja i sa e manuša save glasin ande Prvo mesno zajednica trub te aven ado Centro za socijalni rad.

– Sa e ćidimata kotar e iveski služba si po tereno ćiston e droma te e prilazura ando foro te ka gava. Obuhvatime si i e staze za pešakura sar i e i mostura. Pe troma čudelčpe o lon te aver agregatura sar bi o iv so me brzo otopilape, penda o Dejan Ristić o šerutko kotar JKP „Ravno 2014“ andare Ćuprija. – O muzej “Horeum Margi – Ravno” andare Ćuprija dobisada e publikacija kotar ćidinipe tare muzejura adnare Srbija pe englesko čhib, savi akardol “Vodič kroz muzeje Srbije”. Ande kaja knjiga si predstavime i o ćuprijsko muzej. Amaro muzej dobisada i e zahvalnica kotar o odbori savo ćerel o negovanje tare tradicija, zbog o baro dopnost kaj araćelpe e tradicija te e kultura i ke ćerenpe e bare državne svečanostura.

– E ustanova kotar e kultura tare opština Ćuprija, ando 17 i 18 januar ka prikažin e čhavrikane animirane filmura “Kliford Veliki crveni pas” te “Zlatni dečko”. Solduj filmura ka ćelenpe ande muzičko škola „Dušan Skovran“ a počnin 18 te 21 vahtija. E karte koštin 350 dinara i saj te ćinenpe 17 te 18 januar ande prostorije tare škola.

Vesti na vlaškom jeziku – Proclaim

– Duminică, 16 ianuarie, cetățenii Republicii Serbia vor merge la un referendum pentru a decide dacă vor confirma Legea de modificare a Constituției Republicii Serbia în domeniul justiției, în vederea armonizării legislației sârbe cu legislația europeană în procesul de aderare a țării noastre la Uniunea Europeană. Comisia Electorală a municipiului Ćuprija a adoptat Hotărârea privind stabilirea secțiilor de votare pe teritoriul municipiului, dintre care sunt în total treizeci. Singura modificare în raport cu secțiile de votare care au fost stabilite pentru desfășurarea alegerilor în anii anteriori se referă la clădirea Primei Comunități Locale, așa că toți acei cetățeni care au fost până acum la vot se vor prezenta la secția de votare în Centrul de asistență socială

– Toate echipele Serviciului de iarnă al Companiei de Utilitate Publică „Ravno 2014” din Ćuprija sunt pe teren și curăță zăpada de pe străzile orașului, precum și la intrările pe poduri și trotuare. De asemenea, se lucrează la deszăpezirea tuturor drumurilor către satele din municipiul Ćuprija, care sunt stropite cu un amestec de agregat de piatră și sare, a declarat Dejan Ristić, directorul Companiei de Utilitate Publică „Ravno 2014” din Ćuprija.

– Muzeul „Horeum Margi – Ravno” din Ćuprija a fost prezentat cu publicația Societății Muzeale din Serbia intitulată „Ghid prin muzeele Serbiei” în limba engleză, în care a fost prezentat și Muzeul Ćuprija. Muzeul a primit recent și o scrisoare de mulțumire din partea Comitetului pentru Cultivarea Tradițiilor Războaielor de Eliberare a Serbiei, Guvernului Republicii Serbia pentru contribuția sa la realizarea ceremoniilor de stat.

– Organizat de Instituția Culturală „Ćuprija”, în zilele de 17 și 18 ianuarie, în sala Școlii Elementare de Muzică „Dušan Skovran” din Ćuprija, va fi difuzat filmul de animație „Clifford, Marele Câine Roșu”, de la ora 16.00. Filmul autohton „Golden Boy” îl puteți viziona de la orele 18 și 21. Biletele la prețul de 350 de dinari se pot achiziționa în zilele de 17 și 18 ianuarie, în holul Școlii Primare de Muzică „Dusan Skovran” între orele 15 și 21.