Naslovna Vesti

Vesti za 14. januar 2022. godine na srpskom, romskom i vlaškom jeziku

– U kovid ambulantama zdravstvenih ustanova u opštini Ćuprija tokom prethodna 24 sata na prvi pregled javilo se čak 170 osoba, što je rekordan broj imajući u vidu da je epidemiološka situacija u gradu proteklih meseci bila zaista povoljna. U Opštoj bolnici pregledano je 60 lica, dok je u kovid ambulanti Doma zdravlja obavljeno je 110 pregled. Na kovid odeljenjima trenutno su smeštena 33 pacijenta, od kojih je jedan na respiratoru.

– U nedelju, 16. januara, građani Republike Srbije izaći će na referendum, na kome će se izjašnjavati da li su za potvrđivanje Akta o promeni Ustava Republike Srbije u oblasti pravosuđa, kako bi se srpsko zakonodavstvo uskladilo sa evropskim u procesu pristupanja naše zemlje Evropskoj uniji. Izborna komisija opštine Ćuprija donela je Rešenje o određivanju glasačkih mesta na teritoriji opštine, kojih ima ukupno trideset. Jedina izmena u odnosu na glasačka mesta koja su ranijih godina određivana za održavanje izbora tiče se zgrade Prve mesne zajednice, pa će tako svi oni građani koji su do sada tamo odlazili na glasanje, zbog renoviranja ovog objekta na referendum izaći na glasačkom mestu u Centru za socijalni rad

– Sve ekipe Zimske službe Javnog komunalnog preduzeća “Ravno 2014” u Ćupriji, su na terenu i čiste sneg sa ulica u gradu, kao i na prilazima mostovima i trotoarima. Takođe, radi se i na otklanjanju snega na svim putnim pravcima prema selima ćuprijske Opštine, koji se posipaju mešavinom kamenog agregata i soli, izjavio je Dejan Ristić, direktor Javnog komunalnog preduzeća “Ravno 2014” u Ćupriji.

– U organizaciji Ustanove kulture “Ćuprija”, 17. i 18. januara, u sali Osnovne muzičke škole “Dušan Skovran” u Ćupriji, od 16 časova biće prikazan animirani film “Kliford Veliki crveni pas”. Domaći film “Zlatni dečko” možete pogledati od 18 i 21 sat. Ulaznice po ceni od 350 dinara, mogu se kupiti 17. i 18. januara, u holu Osnovne muzičke škole “Dušan Skovran” od 15 do 21 čas.

Vesti na romskom jeziku – Nevimata

– Ande Kovid ambulante ande Ćuprija ukupno ando prošlo đe ćerde si 170 pregledula. Ande bolnica saa 110 pancijantura, a ando Dom zdravlja 60 manuša. Pe kovid odeljenjura aka si 33 pancijantura, a jek manuš si po raspiratori.

– Ande naredno savato, 16. januar ka ćerelpe o Referendum ande amari phuv. E manuiša trubun te phenen da li manđen e neme izumene taro pravosuđe te e sudora ande Srbija, sar bi e gadžikane zakonura avana iste sar ande Evropsko unija. E izborno komisija kotar e opština Ćuprija, anda izmena zbog o glasačko zhan ande Prvo mesno zajednica. Kaja zgrada akana si pangli godolese ke aća train e radura pe izgradnja i sa e manuša save glasin ande Prvo mesno zajednica trub te aven ado Centro za socijalni rad.

– Sa e ćidimata kotar e iveski služba si po tereno ćiston e droma te e prilazura ando foro te ka gava. Obuhvatime si i e staze za pešakura sar i e i mostura. Pe troma čudelčpe o lon te aver agregatura sar bi o iv so me brzo otopilape, penda o Dejan Ristić o šerutko kotar JKP „Ravno 2014“ andare Ćuprija.

– E ustanova kotar e kultura tare opština Ćuprija, ando 17 i 18 januar ka prikažin e čhavrikane animirane filmura “Kliford Veliki crveni pas” te “Zlatni dečko”. Solduj filmura ka ćelenpe ande muzičko škola „Dušan Skovran“ a počnin 18 te 21 vahtija. E karte koštin 350 dinara i saj te ćinenpe 17 te 18 januar ande prostorije tare škola.

Vesti na vlaškom jeziku – Proclaim

– În ultimele 24 de ore, până la 170 de persoane au aplicat la primele ambulatorii ale instituțiilor de sănătate din municipiul Ćuprija, un număr record având în vedere că situația epidemiologică din oraș în ultimele luni a fost cu adevărat favorabilă. La Spitalul General au fost examinate 60 de persoane, în timp ce 110 examinări au fost efectuate la ambulatoriul Kovid al Centrului de Sănătate. În prezent, în secțiile Kovid sunt cazați 33 de pacienți, dintre care unul poartă respirator.

– Duminică, 16 ianuarie, cetățenii Republicii Serbia vor merge la un referendum pentru a decide dacă confirmă Legea de modificare a Constituției Republicii Serbia în domeniul justiției, în vederea armonizării legislației sârbe cu legislația europeană în procesul de aderare a țării noastre la Uniunea Europeană. Comisia Electorală a municipiului Ćuprija a adoptat Hotărârea privind stabilirea secțiilor de votare pe teritoriul municipiului, dintre care sunt în total treizeci. Singura modificare în raport cu secțiile de votare care au fost stabilite pentru desfășurarea alegerilor în anii precedenți se referă la clădirea Primei Comunități Locale, așa că toți acei cetățeni care au fost până acum la vot se vor prezenta la secția de votare în Centrul de asistență socială

– Toate echipele Serviciului de iarnă al Companiei de Utilitate Publică „Ravno 2014” din Ćuprija sunt pe teren și curăță zăpada de pe străzile orașului, precum și la intrările pe poduri și trotuare. De asemenea, se lucrează la deszăpezirea tuturor drumurilor către satele din municipiul Ćuprija, care sunt stropite cu un amestec de agregat de piatră și sare, a declarat Dejan Ristić, directorul Companiei de Utilitate Publică „Ravno 2014” din Ćuprija.

– Organizat de Instituția de Cultură „Ćuprija”, în zilele de 17 și 18 ianuarie, în sala Școlii Elementare de Muzică „Dušan Skovran” din Ćuprija, filmul de animație „Clifford, Marele Câine Roșu” va fi difuzat de la ora 16.00. Filmul autohton „Golden Boy” îl puteți viziona de la orele 18 și 21. Biletele la prețul de 350 de dinari se pot achiziționa în zilele de 17 și 18 ianuarie, în holul Școlii Primare de Muzică „Dusan Skovran” între orele 15 și 21.