Vesti za 18. januar 2022. godine na srpskom, romskom i vlaškom jeziku

– U Srbiji je u nedelju, 16. januara, održan Referendum na kojima su se građani Srbije izjašnjavali o promeni Ustava Srbije u oblasti pravosuđa. Pravo glasa imalo je 6.510.323 građana. Građani su se na pitanje „Da li ste za potvrđivanje akta o promeni Ustava Republike Srbije“ izjašnjavali zaokruživanjem odgovora „da“ ili „ne“. Na nivou Srbije je za „DA“ glasalo 60,48 odsto, dok je za „NE“ bilo 39,52 odsto izašlih građana. Izlaznost je bila veoma mala i prema prvim rezultatima RIK-a ona ne prelazi 30 odsto. Što se tiče opštine Ćuprija, glasalo je ukupno 6.202 građana. Ukupan broj važećih listića bio je 6.139. “ZA” je glasalo 3.743 glasača, dok je “NE” zaokružilo 2.396 građana. Po novom zakonu, ne postoji cenzus u pogledu izlaznosti kao uslov da bi referendum uspeo.

– Tokom prethodnih 48 sati u kovid ambulanti Opšte bolnice obavljeno je 87 pregleda. Na hospitalno lečenje zbog inficiranosti koronavirusom primljeno je šest lica. Na kovid odeljenjima ove ustanove trenutno se nalazi 41 pacijent, od čega je dvoje na mehaničkoj ventilaciji. U Doma zdravlja u proteklih 48 sati pregledano je 158 lica, a brzim antigenskim testom na koronavirus testirana je 91 osoba, od čega je infekcija ustanovljena kod 41.

– Na Bogojavljenje, u sredu, 19. januara, u Crkvi Svetog Đorđa u Ćupriji, sa početkom u 8 sati, biće služena Sveta liturgija. Nakon toga na bazenu Hotela “Plaža” u Ćupriji, preko Moravskog mosta, u 9 časova i 30 minuta, biće održano tradicionalno plivanje za Časni krst. Takmičari se mogu prijaviti u Crkvi.

– Muzeju “Horeum Margi – Ravno” u Ćupriji uručena je publikacija Muzejskog društva Srbije pod nazivom “Vodič kroz muzeje Srbije” na engleskom jeziku, u kojoj je predstavljen i ćuprijski muzej. Muzej je takođe, nedavno dobio i zahvalnicu Odbora za negovanje tradicija Oslobodilačkih ratova Srbije, Vlade Republike Srbije za doprinos u realizaciji državnih ceremonija.

Vesti na romskom jeziku – Nevimata

– Ande Srbija, ande nedelje 16. januar ćerdo si o Referendum. E manuša andare Srbija šajas te glasin VA te NA za promene kotar o Ustav. Pravo te glasi saslen 6.510.323 manuša. O pučipe sasa, „da li sen za potvrda tare aktura promene ando Ustav“. Ande sasti Srbija za VA glasisata 60,48 odsto, za NA 39,52 odsto. Bud zala manuša ankile pe kala izbora, sar phenel o RIK ando piro prvo saopštenje tek oko 30 odsto. Ande Ćuprija ukupno glasisada 6.202 manša. VA ćerda 3.743, NA ćerda 2.396 manuša. Ali sar phenel o nevo zakan, naj veze kozom manuša ka ankljen pe izbora, o referendum si uspešno.

– Ande protekle 48 sata ande bolnica ande Ćuprija ćerde si ukupno 87 pregledula za manuša save si ćerde tare sumnja po kovid. Šov manuša ačhile po lečenje i akana ukupno si 41 manuš. Ando Dom zdravlja ćerde si 158 pregledula, a o brzo antigensko testo zbog e korona ćerde 91 manuš. Ukupuno sasa zarazime 41 manuš.

– Po Bogojavljanje, ande sreda ando 19. januar, ka održilpe e liturgija ande 8 sata, a ande 9 te 30 minutura ka ćerelpe o tradicinalno plivanje za karto, Ando kava breš kava ka ćerelpe po bazen ka baro mosto ando hotel „Plaža“. E prijve za plivanje ćerempe ande kanđiri ande Ćuprija.

– O muzej “Horeum Margi – Ravno” andare Ćuprija dobisada e publikacija kotar ćidinipe tare muzejura adnare Srbija pe englesko čhib, savi akardol “Vodič kroz muzeje Srbije”. Ande kaja knjiga si predstavime i o ćuprijsko muzej. Amaro muzej dobisada i e zahvalnica kotar o odbori savo ćerel o negovanje tare tradicija, zbog o baro dopnost kaj araćelpe e tradicija te e kultura i ke ćerenpe e bare državne svečanostura.

Vesti na vlaškom jeziku – Proclaim

– Duminică, 16 ianuarie, în Serbia a avut loc un referendum, la care cetățenii Serbiei au votat pentru modificarea Constituției Serbiei în domeniul justiției. 6.510.323 de cetățeni aveau drept de vot. Cetăţenii au răspuns la întrebarea „Sunteţi în favoarea confirmării actului de modificare a Constituţiei Republicii Serbia” încercuind răspunsul „da” sau „nu”. La nivelul Serbiei, 60,48 la sută au votat pentru „DA”, în timp ce 39,52 la sută dintre cetățeni au votat pentru „NU”. Prezența la vot a fost foarte scăzută și conform primelor rezultate ale REC, aceasta nu depășește 30 la sută. În ceea ce privește municipalitatea Ćuprija, au votat un total de 6.202 cetățeni. Numărul total de buletine de vot valabile a fost de 6.139. 3.743 de alegători au votat „PENTRU”, în timp ce 2.396 de cetățeni au votat „NU”. Conform noii legi, nu există un prag de prezență la vot ca condiție pentru ca un referendum să aibă succes.

– În ultimele 48 de ore au fost efectuate 87 de examinări în ambulatoriul Kovid al Spitalului General. Șase persoane au fost internate la spital pentru infecție cu coronavirus. În secția acestei instituții sunt în prezent 41 de pacienți, dintre care doi sunt sub ventilație mecanică. În ultimele 48 de ore, la Centrul de Sănătate au fost examinate 158 de persoane, iar 91 de persoane au fost testate cu un test rapid antigen pentru coronavirus, dintre care 41 s-au dovedit infectate.

– La Bobotează, miercuri, 19 ianuarie, în Biserica Sfântul Gheorghe din Ćuprija, începând cu ora 8, se va sluji Sfânta Liturghie. După aceea, va avea loc o înot tradițional pentru Sfânta Cruce la piscina Hotelului „Plaža” din Ćuprija, peste Podul Moravei, la ora 9:30. Concurenții se pot înscrie la Biserică.

– Muzeul „Horeum Margi – Ravno” din Ćuprija a fost prezentat cu publicația Societății Muzeale din Serbia intitulată „Ghid prin muzeele Serbiei” în limba engleză, în care a fost prezentat și Muzeul Ćuprija. De asemenea, muzeul a primit recent o scrisoare de mulțumire din partea Comitetului pentru Cultivarea Tradițiilor Războaielor de Eliberare a Serbiei, Guvernului Republicii Serbia pentru contribuția sa la realizarea ceremoniilor de stat.