Vesti za 24. januar 2022. godine na srpskom, romskom i vlaškom jeziku

– U sali za sastanke Opštine Ćuprija danas je održana 58. sednica Opštinskog veća, na kojoj je razmatran i usvojen nacrt Odluke o finansijskoj podršci domaćinstvima za sprovođenje mera energetske efikasnosti u 2022. godini. Kako je navedeno, Odlukom o finansijskoj podršci domaćinstvima i sprovođenjem mera energetske efikasnosti uređuje se finansijska podrška domaćinstvima u ovoj godini, sa ciljem povećanja energetske efikasnosti stambenih objekata na teritoriji Opštine Ćuprija. Opštinski većnici danas su razmatrali i usvojili finansijske planove za 2022. godinu, mesnih zajednica Centar, Dobričevo i Batinac, kao i Predlog rešenja kojim se nosiocu programa Aerokluba “Ćuprija” pod nazivom “Otvoreni dan FLY-IN 2022.” odobravaju sredstva u iznosu od 340.000 dinara. Na današnjoj sednici Opštinskog veća takođe je razmatrana i usvojena izmena Finansijskog plana Osnovne škole “Vuk Karadžić” za ovu godinu.

– Tim za škole doneo je odluku da od ponedeljka, 24. januara, učenici od prvog do četvrtog razreda osnovnih škola nastavu pohađaju neposredno, dok će učenici od petog do osmog razreda obrazovno-vaspitni rad pratiti po kombinovanom modelu i ići u školu dan za danom, podeljeni u dve grupe. Za učenike srednjih škola nastava će se, takođe, odvijati prema kombinovanom modelu, objavljeno je na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

– Prema informaciji koju smo dobili u Dispečerskom centru ćuprijske Elektrodistribucije, u ponedeljak, 24. januara, u vremenu od 10 do 12 časova, zbog planiranih radova na mreži, bez električne energije biće potrošači u stambenoj zgradi u ulici Cara Lazara broj 85.

– Zbog kvara na vodovodnoj mreži u ulici Rade Miljković, bez vode će danas do 13 časova, biti potrošači u Trećoj mesnoj zajednici, saopšteno je iz Javnog komunalnog preduzeća “Ravno 2014” u Ćupriji.

– Atletičarke Omladinskog atletskog kluba “Morava” iz Ćuprije, osvojile su dve medalje na Prvenstvu Srbije za starije pionirke u dvorani, održanom proteklog vikenda u Beogradu. U disciplini na 2000 metara – hodanje, Iva Šutić osvojila je drugo mesto, a Aleksandra Arsenijević u disciplini na 800 metara takođe drugo mesto.

Vesti na romskom jeziku – Nevimata

– Ande sala za sastankura ande opština Ćuprija, ađe si ćerdo o sastanako taro 58 Opštinsko veće. Ćerdape o svato taro energetsko efikasnost za ćhera andare amari opština i o Opštinsko veće anda e odluka te podržil kala posura. Pričosadape još i taro budžeto za MZ te tare lenđe finansijske planura za 2022. breš. E MZ Centar, Dobričevo te Batinac, pričosade tare pire poslura. Dije si i e pare ta aerokulub “Ćuprija” zbbog e akcija “Otvoreni dan FLY-IN 2022.” Ukupno si odobrime 340.000 dinara. Ađe ćerdape svato i taro izmena taro finansijsko plano za 2022. breš tare OŠ „Vuk Karadžić“.

– O tim ta škole anda e odluka te od ađe e učenikura krenon ande škola. E učnikura od 1-4 razred tare osnovno škola ka džan neposredno, a e me purane osnovccura, sar i srednjoškolcura ka džan kombinovano, objavi me si po sajt taro ministarstvo tare prosveta.

– Sar pende e dispričara kotar Elektrodistibucija andare Ćuprija, ađe od 10 dži ka 12 sata, bez struja ka aven e manuša ande ulici Cara Lazara broj 85.

– Zbog o kvar pe vodovodno mreža, bez paj ka aven e manuša ande ulica Rade Miljković, ađe dži ka 13 sata. Ande trito Mesno zajednica isto ka avel dži ka prekido, pende andaro komunalno preduzeće „ravno 2014“.

– E atletičarske taro atletsko ćidinipe „Morava“ andare Ćuprija, asstarde duj medalje po putardo prvenstvo tare Srbija, za me purane pionirke ande dvorana. Pe 2000 metara e Iva Šutić sasa dujto, a e Aleksandra Arsenijević, pe 800 metara, isto sasa dujto.

Vesti na vlaškom jeziku – Proclaim

– Cea de-a 58-a sesiune a Consiliului Municipal a avut loc astăzi în sala de ședințe a municipiului Ćuprija, la care a fost discutat și adoptat proiectul de Hotărâre privind sprijinul financiar pentru gospodării pentru implementarea măsurilor de eficiență energetică în 2022. După cum sa menționat, Decizia privind sprijinul financiar pentru gospodării și punerea în aplicare a măsurilor de eficiență energetică reglementează sprijinul financiar pentru gospodării în acest an, cu scopul de a crește eficiența energetică a clădirilor rezidențiale din municipiul Ćuprija. Astăzi, consilierii municipali au discutat și adoptat planurile financiare pentru 2022, comunitățile locale din Centar, Dobričevo și Batinac, precum și propunerea de rezoluție prin care titularul programului Aeroclub „Ćuprija” numit „Ziua porților deschise FLY-IN 2022” . aprobă fonduri în valoare de 340.000 de dinari. În ședința de astăzi a Consiliului Municipal a fost discutată și adoptată și modificarea Planului financiar al Școlii Elementare „Vuk Karadzic” pentru acest an.

– Echipa școlii a decis ca de luni, 24 ianuarie, elevii din clasa I până în clasa a IV-a a școlilor primare să urmeze direct cursurile, în timp ce elevii din clasa a V-a până la a VIII-a să urmeze activitatea educațională după modelul combinat și să meargă la școală. zi după zi.împărţită în două grupe. Pentru elevii de liceu, cursurile se vor desfășura și după un model combinat, a fost publicat pe site-ul Ministerului Educației, Științei și Dezvoltării Tehnologice.

– Conform informațiilor pe care le-am primit la Centrul de Dispecerat al Ćuprija Elektrodistribucija, luni, 24 ianuarie, între orele 10 și 12, din cauza lucrărilor planificate la rețea, consumatorii din imobilul de locuit de pe strada Cara Lazara nr. 85 vor rămâne fără curent electric.

– Din cauza unei defecțiuni a rețelei de alimentare cu apă din strada Rade Miljković, consumatorii din a treia comunitate locală vor rămâne fără apă până astăzi la ora 13, a anunțat Compania de utilități publice „Ravno 2014” din Ćuprija.

– Sportivii Clubului Atletic de Tineret „Morava” din Ćuprija au câștigat două medalii la Campionatul Sârbesc pentru pionierii seniori din sală, desfășurat weekendul trecut la Belgrad. La disciplina la 2000 de metri – mers pe jos, Iva Šutić a câștigat locul doi, iar Aleksandra Arsenijević la disciplina la 800 de metri a câștigat și ea locul doi.