Vesti za 14. febrar 2022. godine na srpskom, romskom i vlaškom jeziku

– U sali za sastanke Opštine Ćuprija juče je održana 60. sednica Opštinskog veća na kojoj je razmatran i usvojen nacrt Odluke o izmeni i dopuni Odluke o javnim parkiralištima, prema kojoj parking mesta za osobe sa invaliditetom mogu da koriste lica kod kojih je utvrđena invalidnost ili telesno oštećenje. Opštinski većnici su razmatrali i usvojili nacrt Odluke o otuđenju građevinskog zemljišta neposrednom pogodbom, a kako je navedeno iz javne svojine Opštine Ćuprija otuđuje se građevinsko zemljište u Katastarskoj opštini Ivankovac i prenosi u svojinu “SMP Automotive Interior Modules doo”, po ceni od 29.500 dinara za 118 metara kvadratnih. Donošenje ove odluke, kako stoji u obrazloženju, je u interesu Opštine Ćuprija za investiciju od značaja za Republiku Srbiju i Opštinu Ćuprija. Na 60. sednici Opštinskog veća razmatran je i usvojen nacrt Odluke o izradi Treće izmene i dopune plana detaljne regulacije “Industrijski park Dobričevo”, a razlog donošenja ove odluke je stvaranje atraktivne lokacije za urbanizaciju i preispitivanje matrice saobraćajne infrastrukture sa ciljem kreiranja ambijenta i uslova za podsticaj razvoja grada i privlačenje stranih investitora

– U ponedeljak, 14. februara, zbog interventnih radova na mreži, bez električne energije, u vremenu od 9 do 10 sati, biće potrošači u ulicama Mare Resavkinje, Solunskog fronta, Nosilaca Albanske spomenice, Resavskoj, Banjičkih žrtava, Narodnog fronta, kao i tehnički pregled “Doz Dunav”. Od 10 do 11 časova struju neće imati potrošači u ulicama 11. oktobra, Pasterovoj, Mlinskoj do ulice Joce Milosavljevića, Kragujevačkoj do ulice Joce Milosavljevića, Kozaračkoj od ulice 11. oktobra do ulice Živote Stanisavljevića, Živote Stanisavljevića, Koste Abraševića, kao i naselje preko auto-puta, Mlin i pekara “Pobeda”, Dečiji vrtić “Neven”, repetitor MUP-a, radio relej “Horeum Margi” i BP “Nikolić”.Takođe u ponedeljak, 14. februara, u vremenu od 11 do 12 sati, bez električne energije će ostati potrošači u Nemanjinoj ulici od Ivankovačke do ulice Sretena Zdravkovića, Dragoša Ilića od ulice Kapetana Koče do ulice Milice Cenić, Braće Damnjanović od ulice Kapetana Koče do Nemanjine i u ulici Sretena Zdravkovića od broja 35 do broja 69.Od 12 do 13 časova, struju neće imati potrošači u ulicama Stevana Sremca, Cara Lazara od VOĆ-a ka auto-putu, Alekse Šantića, zatim Osnovna škola “13. oktobar”, benzinska pumpa MKO, Vatrogasna stanica Ćuprija, Vilandar DOO, Vodoprivredna organizacija Ćuprija, kao i firme “Radnik” i “Bata trans”. U ponedeljak, 14. februara, bez električne energije, u vremenu od 13 do 14 sati, će ostati potrošači u ulicama Stevana Mokranjca i Alekse Šantića.

– Predstavom ”I u dobru i u zlu” Ansambl Škole glume Ustanove kulture “Ćuprija” iz Ćuprije, nastaviće svoju turneju gostovanjem u Vrnjačkoj Banji i u Trsteniku. Pozorišna publika će ovu odličnu predstavu moći da pogleda u petak, 25. februara.

Vesti na romskom jeziku:

– Ande sala za sastankura ande opština Ćuprija, ađe si ćerdo o sastanako taro 58 Opštinsko veće. Ćerdape o svato taro energetsko efikasnost za ćhera andare amari opština i o Opštinsko veće anda e odluka te podržil kala posura. Pričosadape još i taro budžeto za MZ te tare lenđe finansijske planura za 2022. breš. E MZ Centar, Dobričevo te Batinac, pričosade tare pire poslura. Dije si i e pare ta aerokulub “Ćuprija” zbbog e akcija “Otvoreni dan FLY-IN 2022.” Ukupno si odobrime 340.000 dinara. Ađe ćerdape svato i taro izmena taro finansijsko plano za 2022. breš tare OŠ „Vuk Karadžić“.

– Sar pende e dispričara kotar Elektrodistibucija andare Ćuprija, ađe od 10 dži ka 12 sata, bez struja ka aven e manuša ande ulici Cara Lazara broj 85. Zbog o kvar pe vodovodno mreža, bez paj ka aven e manuša ande ulica Rade Miljković, ađe dži ka 13 sata. Ande trito Mesno zajednica isto ka avel dži ka prekido, pende andaro komunalno preduzeće „ravno 2014“.

– Sa e ćidimata kotar e iveski služba si po tereno ćiston e droma te e prilazura ando foro te ka gava. Obuhvatime si i e staze za pešakura sar i e i mostura. Pe troma čudelčpe o lon te aver agregatura sar bi o iv so me brzo otopilape, penda o Dejan Ristić o šerutko kotar JKP „Ravno 2014“ andare Ćuprija

Vesti na vlaškom jeziku:

– Cea de-a 60-a sesiune a Consiliului Municipal a avut loc ieri în sala de ședințe a municipiului Ćuprija, unde a fost discutat și adoptat proiectul de Hotărâre privind modificările la Decizia privind parcările publice, conform căruia locurile de parcare pentru persoanele cu dizabilități pot fi folosite. de către persoanele cu dizabilităţi.daune. Consilierii municipali au luat în considerare și au adoptat proiectul de Hotărâre privind înstrăinarea terenurilor de construcție prin acord direct și, după cum se menționează din proprietatea publică a municipiului Ćuprija, terenul de construcție din municipiul cadastral Ivankovac este înstrăinat și transferat în proprietatea „SMP Automotive Interior”. Modules doo”, la un preț de 29.500 de dinari pentru Conform expunerii de motive, adoptarea acestei decizii este în interesul Municipiului Ćuprija pentru investiții de importanță pentru Republica Serbia și Municipiul Ćuprija. „Parcul industrial Dobričevo „, iar motivul luării acestei decizii este crearea unei locații atractive pentru urbanizare și revizuirea matricei infrastructurii de trafic pentru a crea un mediu și condiții care să încurajeze dezvoltarea orașului și să atragă investitori străini.

– Luni, 14 februarie, din cauza lucrărilor de urgență la rețea, fără curent electric, de la ora 9 la 10, vor fi consumatori pe străzile Mare Resavkinje, frontul Solunski, Deținătorii Monumentului Albanez, Resavska, Victimele Banjica, Poporul. Față, precum și recenzia tehnică „Doz Dunav”. De la 10:00 la 11:00, consumatorii nu vor avea curent electric pe străzile din 11 octombrie, Pasterova, Mlinska până la strada Joca Milosavljevica, Kragujevacka până la strada Joca Milosavljevica, Kozaracka din strada 11 octombrie până la strada Zivota Stanisavljevica, strada Zivota Stanisavljevica, strada Kostarasevic Absolut. , precum și așezarea de peste autostradă, Moara și brutăria „Victory”, Grădinița „Neven”, repetitorul MUP, releu radio „Horeum Margi” și BP „Nikolic”.Tot luni, 14 februarie, de la 11 la 12, consumatorii. vor rămâne fără curent electric pe strada Nemanjina de la Ivankovačka până la strada Sretena Zdravkovića, Dragoša Ilića de la strada Kapetana Koča până la strada Milica Cenić, Braće Damnjanović de la strada Kapetana Koča până la Nemanjina și în strada Sretena Zdravkovića de la numărul 35 la 1291. De la 35 la 1291. , consumatori pe străzile lui Stevan Sremec, Cara Lazăr de la VOC până la autostradă, Aleksa Santic, apoi Școala Elementară „13. Octombrie ”, benzinărie MKO, Stația de pompieri Ćuprija, Vilandar DOO, Organizația de management al apei Ćuprija, precum și companiile „ Radnik ” și „ Bata trans ”. Luni, 14 februarie, consumatorii de pe străzile Stevan Mokranjac și Aleksa Santic vor rămâne fără curent electric între orele 13 și 14.

– Ansamblul Școlii de Actorie a Instituției de Cultură „Ćuprija” din Ćuprija își va continua turneul cu un spectacol la Vrnjačka Banja și Trstenik cu piesa „Amândouă pentru bine și pentru rău”.