Naslovna Vesti

Vesti za 16. februar 2022. godine na srpskom, romskom i vlaškom jeziku

– U ponedeljak, 14. februara u sali Osnovne muzičke škole “Dušan Skovran” održana je 10. sednica Skupštine opštine Ćuprija sazvana po hitnom postupku. Odbornici su razmatrali i usvojili predlog Odluke o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova opštinske Izborne komisije Opštine Ćuprija. U obrazloženju ove odluke je navedeno da je pravni osnov za donošenje odluke sadržan u Zakonu o lokalnim izborima, koji je stupio na snagu 8. februara 2022. godine, kojim je utvrđeno da predsednika, članove, zamenika predsednika i zamenike članova izborne komisije imenuje skupština jedinice lokalne samouprave. Za predsednika Opštinske izborne komisije Opštine Ćuprija, imenovan je diplomirani pravnik Nikola Antanasijević, a za zamenika Milan Antić, takođe diplomirani pravnik. Dragica Pejčić – Ranđelović, diplomirani pravnik, imenovana je za sekretara, a diplomirani pravnik Ivana Šćepanović za zamenika sekretara Opštinske izborne komisije Opštine Ćuprija.

– Ukupno 67 lica pregledano je u kovid ambulanti Opšte bolnice u prethodnih 48 sati, nakon čega je devet osoba primljeno na hospitalno lečenje. Na kovid odeljenjima ove ustanove trenutno je smešteno 79 pacijenata, među kojima su pretežno meštani Ćuprije, Despotovca i Rekovca. U ovom periodu jedan pacijent transportovan je u tercijarnu ustanovu bez ventilatorne podrške. Na mehaničkoj ventilaciji je troje pacijenata, od čega jedan na respiratoru, a od posledica kovid-19 infekcije preminulo je pet lica.

– Predstavnici sportskih udruženja i klubova potpisali su sa Opštinom Ćuprija ugovore o sufinansiranju za 2022. godinu. Na sredstva od lokalne samouprave, koja je ove godine za podršku sportu u Ćupriji izdvojila rekordna 23 miliona dinara, moći će da računaju 23 sportska udruženja, koja su kandidovala ukupno 27 projektnih programa.

Vesti na romskom jeziku – Nevimata

– Ande sala za sastankura ande opština Ćuprija, ađe si ćerdo o sastanako taro 58 Opštinsko veće. Ćerdape o svato taro energetsko efikasnost za ćhera andare amari opština i o Opštinsko veće anda e odluka te podržil kala posura. Pričosadape još i taro budžeto za MZ te tare lenđe finansijske planura za 2022. breš. E MZ Centar, Dobričevo te Batinac, pričosade tare pire poslura. Dije si i e pare ta aerokulub “Ćuprija” zbbog e akcija “Otvoreni dan FLY-IN 2022.” Ukupno si odobrime 340.000 dinara. Ađe ćerdape svato i taro izmena taro finansijsko plano za 2022. breš tare OŠ „Vuk Karadžić“.

– Ande Kovid ambulante ande Ćuprija ukupno ando prošlo đe ćerde si 170 pregledula. Ande bolnica saa 110 pancijantura, a ando Dom zdravlja 60 manuša. Pe kovid odeljenjura aka si 33 pancijantura, a jek manuš si po raspiratori.

– Za podrška kotar lokalno sport, pe sednica kotar Opštinsko veće, andi si e odluka te delpe me but tare 22 milionura dinara. Kala pare ka aven namenime za razvoj za sprot za sa ćidimata te sportske udruženjura ande oopština Ćuprija. O predsedniko korat opština Ćuprija o Jovinca Antić, penda ke ando kava breš sesa ukupno 57 sednice korar Opštinsko veće i radisadape but lačhe

Vesti na vlaškom jeziku – Proclaim

– Luni, 14 februarie, în holul Școlii Elementare de Muzică „Dusan Skovran”, a fost convocată prin procedură de urgență cea de-a 10-a sesiune a Adunării Municipale din Ćuprija. Consilierii au luat în considerare și au adoptat propunerea de Decizie privind demiterea și numirea membrilor și a membrilor adjuncți ai Comisiei Electorale Municipale a municipiului Ćuprija. În explicația acestei hotărâri se precizează că temeiul legal pentru luarea deciziei este cuprins în Legea alegerilor locale, care a intrat în vigoare la 8 februarie 2022, care prevede că președintele,membrii, vicepreședintele și membrii adjuncți ai comisiei electorale sunt numiţi de adunarea adunării.administraţii locale. Nikola Antanasijevic, absolvent de drept, a fost numit președinte al Comisiei Electorale Municipale a Municipiului Cuprija, iar Milan Antic, absolvent de drept, a fost numit deputat. Dragica Pejčić-Randjelović, absolventă de drept, a fost numită secretar, iar Ivana Šćepanović, absolventă de drept, a fost numită secretar adjunct al Comisiei Electorale Municipale a MunicipiuluiĆuprija.
– Un total de 67 de persoane au fost examinate în ambulatoriul Spitalului General în ultimele 48 de ore, după care nouă persoane au fost internate pentru tratament în spital. În prezent, în secțiile kovid ale acestei instituții sunt cazați 79 de pacienți, printre care se numără în mare parte localnici din Ćuprija, Despotovac și Rekovac. În această perioadă, un pacient a fost transportat la o unitate terțiară fără suport ventilator. Trei pacienți sunt sub ventilație mecanică, dintre care unul poartă un respirator, iar cinci persoane au murit ca urmare a infecției cu covid-19.

– Reprezentanții asociațiilor și cluburilor sportive au semnat acorduri de cofinanțare cu Municipiul Ćuprija pentru 2022. 23 de asociații sportive, care au aplicat pentru un total de 27 de programe de proiect, vor putea conta pe fonduri de la autoguvernarea locală, care a alocat anul acesta un record de 23 de milioane de dinari pentru a sprijini sportul în Ćuprija.