ODRŽANA 18. REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE ĆUPRIJA

U sali Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja u Ćupriji, danas je održana 18. redovna sednica Skupštine opštine Ćuprija na kojoj je razmatran i usvojen predlog Odluke o izradi četvrte izmene i dopune Plana generalne regulacije gradskog naselja Ćuprija. U obrazloženju stoji da je razlog donošenja Plana potreba za definisanjem regulacione širine sa svim elementima javnog puta – ulice Cara Lazara i preispitivanje planirane namene površina na nivou celog obuhvata plana, sa ciljem stvaranja ambijenta i uslova za podsticaj nove izgradnje i razvoja grada. Odbornici Skupštine opštine Ćuprija su danas razmatrali i usvojili predlog Odluke o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije za naselje Mijatovac u Opštini Ćuprija, a u obrazloženju ove odluke stoji da je razlog donošenja izmena i dopuna Plana potreba za preispitivanjem matrice saobraćajne infrastrukture, sa ciljem stvaranja ambijenta i uslova za podsticaj nove izgadnje i razvoja. Takođe je navedeno da se postupak javnog uvida sprovodi u trajanju od 30 dana.

Danas je takođe razmatran i usvojen predlog Odluke o donošenju Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korošćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Opštine Ćuprija za 2022. godinu. Na danas održanoj 18. redovnoj sednici Skupštine opštine Ćuprija, odbornici su razmatrali i usvojili predlog Odluke o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu opštine Ćuprija neposrednom pogodbom putem razmene, sa Crkvenom opštinom Supska. Kako je navedeno reč je o zemljištu u Katastarskoj opštini Supska. Ovom Odlukom Opština Ćuprija postaće vlasnik zemljišta koje će biti iskorišćeno za proširenje mesnog groblja. Na ime razlike u vrednosti razmenjenog zemljišta, jedinica lokalne samouprave će Crkvenoj opštini Supska isplatiti 270.112 dinara.

Na današnjoj 18. redovnoj sednici Skupštine opštine Ćuprija razmatrana je i usvojena Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društava kapitala i drugih oblika organizovanja, na koja se primenjuje Zakon o javnim poreduzećima, a čiji je osnivač Skupština opštine Ćuprija i to za period od 1. januara do 30. juna 2022. godine.