SOCIJALNA INKLUZIJA ROMA IZ UGLA NOVINARA U ORGANIZACIJI RADIJA “STARA ČARŠIJA”

Projekat Ekumenske humanitarne organizacije iz Novog Sada zasnovan je na dvadesetogodišnjem iskustvu u radu sa osetljivim grupama i ima za cilj da doprinese procesu socijalne inkluzije kroz unapređenje životnih uslova siromašnih romskih i drugih socijalno ugroženih porodica.

Projekat je rađen u partenrstvu sa 11 lokalnih samouprava – rekla je Slađana Jovanović projektni organizator EHO iz Novog Sada. Saradnja je bila dobra. Negde su rezultati vidljiviji negde manje vidljivi. Zbog toga je naš zadatak da i kroz naredni projektni ciklus nastavimo da radimo na socijalnoj inkluziji Roma i drugih osetljivih grupa – rekla je Slađana Jovanović.

Diskriminacija ipak nije najizraženija u Beogradu, kako se u prvi mah čini – rekao je Igor Jovanović, potpredsednik Skupštine grada Beograda.

Branko Đurić, urednik redakcije na romskom jeziku RTS je nagasio da televizija kao najuticajniji medij može još više da doprinese inkluziji Roma u sve institucije društva.

Domaćin skupa Aleksandar Nedeljković, i sam novinar i član nekoliko redakcija na romskom jeziku, podvukao je da proces integracije roma i njihove socijalne inkluzije u posednjih nekoliko godina drastično porastao, ali da na tom poslu i dalje treba raditi i unapređivati ga.

Radio “Stara čaršija” iz Ćuprije bio je domaćin skupa, a o socijalnoj inkluziji Roma i drugih osetljivih grupa razgovaralo se dva dana. Pošto je ovo poslednja godina realizacije programa očekuje se da iskustva i stavovi izneti na ovom skupu budu sastavni deo novog projektnog ciklusa – čulo se na tribini.