ASFALTIRANE ULICE U SENJU

U Senju je juče, kako je i najavljeno, asfaltirano šest pristupnih ulica ulicama Cara Lazara i Ravaničkoj, rekao je Dejan Ristić, direktor Javnog komunalnog preduzeća “Ravno 2014” u Ćupriji. Ulice su ukupne površine 1500 m2. Radove izvodi Preduzeće “Srbijautoput”, dok je naručilac radova Javno komunalno preduzeće “Ravno 2014”, koje je zaduženo i za praćenje realizacije ovog važnog projekta, dok radove finansira Opština Ćuprija. Ristić kaže da će čim to vremenske prilike budu dozvolile biti asfaltirana još jedna ulica u Senju, kako je i planirano.