NASTAVAK RADOVA NA KONZERVACIJI ARHEOLOŠKOG LOKALITETA HOREUM MARGI

Arheološko kulturno nasleđe je najbrojnije nasleđe na teritoriji Srbije, ali istovremeno najmanje istraženo i najmanje zaštićeno nasleđe. Na teritoriji opštine Ćuprija, a koju pokriva Zavod za zaštitu spomenika kulture Kragujevac, status kulturnog dobra ima samo arheološko nalazište antičkog grada Horeum Margi.

Prva arheološka istraživanja arheološkog lokaliteta antičkog grada Horeum Margi, započeta su 60-tih godina prošlog veka, kada je u krugu vojne kasarne u Ćupriji istraživanja sproveo Vojni muzej iz Beograda, pod rukovodstvom njegovog kustosa dr Dragoslava Piletića. Od tada do danas, istraživanja su nastavljana u nekoliko etapa a krajem 80-tih godina u dvorištu muzeja pronađeni su ostaci severoistočne kule Kastruma Horreum Margi iz 2. i 4. veka nove ere.
Najobimnija arheološka istraživanja na ovom lokalitetu rađena su u periodu od 2018. do 2020. godine, a prema rečima direktora muzeja “Horeum Margi-Ravno”, Novaka Novakovića u saradnji sa Zavodom za zaštitu spomenika Kragujevac, istraživanja na ovom vrednom lokalitetu biće nastavljena i tokom ove godine.