TRANSPARENTNOST UTROŠKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA

Održana je 21. sednica Skupštine opštine Ćuprija. Odbornici su razmatrali 23. tačke dnevnog reda i doneli odluku o usvajanju predloga odluke o izmenama i dopunama odluke o budžetu opštine za tekuću godinu. Pošto na javnoj raspravi, koja je održana od 8. do 23. februara, nije bilo primedbi ni sugestija odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku opštine Ćuprija. Donošenje ove odluke omogućava korisnicima budžeta da što pre otpočnu sa procesima javnih nabavki, a bitna je i zbog potrebe da se obaveze po okončanim situacijama izmire u predviđenim rokovima.

Odbornici su doneli odluku o usvajanju godišnjih planova rada JKP “Ravno 2014” za odvođenje atmosverskih voda, za održavanje javnog zelenila, za obezbeđivanje javnog osvetljenja na teritoriji opštine, za izgradnju, održavanje i zaštitu opštinskih puteva za tekuću godinu, te srednjoročnog plana za izgradnju, održavanje i zaštitu opštinskih puteva za period 2023-2026. godina.

Odbornici su usvojili godišnji izveštaj o radu Štaba za vanredne situacije sa planom rada za tekuću godinu. Doneta je i odluka o programu kontrole i smanjenja populacije napuštenih životinja za tekuću ogdinu sa akcionim planom za period 2023 – 2025. godina.

Odbornici su doneli odluku o ostvarivanju potreba i interesa građana u oblasti sporta za tekuću godinu.