IZGRADNJA NOVOG MOSTA NA MORAVI USKORO POČINJE

Foto: Opština Ćuprija

Studija o proceni uticaja na životnu sredinu budućeg mosta na Moravi i pristupnih saobraćajnica, predstavljena je predstavnicimna lokalne samouporave.

Planski dokument, jedan od velikog broja planova koji čini glavni projekat, analizira sve uticaje koje će nova saobraćajnica imati na kvalitet zemljišta, podzemnih voda, vazduha i eko sistem Ravanice i Morave.

Studija posebno analizira sve parametre u vreme izgradnje mosta kada će se privremeno povećati buka, zagađenje vazduha i period stalne eksploatacije mosta kada će sve vrednosti biti u okvirima sadašnjih.

Inače ukupna dužina mosta sa pristupnim saobraćajnicama biće 917 metara, dužina samog mosta 440, a širina 17 metara. Novi most je jedna od kapitalnih investicija Srbije, a radove će finansirati Kraljevina Španije.

Izvor: Opština Ćuprija