Prava emisija: Lokalni glasovi – globalna razmena (gost: Nikola Kamberović)

.

Gost u prvoj emisiji u okviru projekta “Glas manjina”, koja je emitovana 04. decembra u 17. časova na radiju “Stara čaršija”, bio je Nikola Kamberović, mlad i veoma uspešan student četvrte godine Pedagoškog fakuluteta u Jagodini, koji je pripadnik romske zajednice i koji svojim uspesima tokom školovanja, ali i u stvaranju muzike, je jedan od najboljih primera kako se u praksi ruše sve predrasude i steretipi koje se denecijama unazad vezuju za romsku zajednicu

Romski:

Gosto ande kaja emsijia savi priperel kotar projekto “Krlo kotar mideditorija” savi sasa po programo nado 06. decembro od 17. sata, sasa o Nikola Kamberović savo si studento pe bari škola tare Pedagogija ande Jagodina. Vovda si Rom i vovda sa pire uspehura ande škola, te ande muzika savi ćerel, lačho si primer, savo rušil sa e predrasude te e stereotipa save si pangle za romano narodo bud breš anglal.

.

Vlaški:

Invitat la prima emisiune din cadrul proiectului „Vocea Minorităților” a fost Nikola Kamberović, un tânăr și foarte reușit student în anul IV al Facultății de Pedagogie din Jagodina, care este membru al comunității de romi și care cu succesul său în timpul școlii și exemple muzicale despre cum toate prejudecățile și stereotipurile care au fost legate de comunitatea de romi de zeci de ani sunt defalcate în practică.

Druga emisija: Lokalni glasovi – globalna razmena (gošća: Silvija Nešić)

.

Gošća u drugoj emisiji u okviru projekta “Glas manjina”, koja je emitovana 11. decembra u 17. časova na radiju Stara čaršija, bila je Silvija Nešić, svestrana aktivistkinja i studentkinja master studija na Fakultetu umetnosti u Nišu, koja je govorila o problemima romske zajednice, položaju žene u romskoj zajednici, teškoj situacija u romskim mahalama u vremenu pandemije, ali i o planovima koje ona ima za budućnost

Romski:

Amari gošća ande dujto emsijia projekto “Krlo kotar mideditorija” sasa e Silvija Nešić, savi ćerel but posla, voj si i aktivistkinja, sar i sdutentkinja, savi džal pe master studije ando Niš po Fakultet za umetnost. Vojda ćerda svato amanecar tare sa e problemura save si ando romano ćidinipe ande Srbija. Po krajo pričosada i tare pire planura ta vakto savo avel.

Vlaški:

Invitată în cea de-a doua emisiune din cadrul proiectului „Vocea Minorităților”, care a fost difuzată pe 11 decembrie, la ora 17, la radioul Stara čaršija, a fost Silvija Nešić, activistă polivalentă și studentă la master la Facultatea de Arte din Niš, care a vorbit despre problemele romilor, comunitățile, poziția femeilor în comunitatea de romi, situația dificilă din cartierele de romi la momentul pandemiei, dar și planurile pe care le are pentru viitor

Treća emisija: Lokalni glasovi – globalna razmena (gost: Milorad Popović)

Gost u trećoj emisiji u okviru projekta “Glas manjina”, koja je emitovana 25. decembra u 17. časova na radiju Stara čaršija, bio je Milorad Popović, dugovodišnji sportski radnik, romski akrivista iz Beograda, i kako sam za sebe kaže, mladi entuzijasta,. On je pokretač inicijative za formiranje fudbalske reprezentacije Roma Srbije.

Romski:

Amaro gosto ande trito emsijia kotar projekto “Krlo kotar mideditorija” sasa o Milorad Popović, savo ćerel but posla, vov si i aktivisto, sar i sprotsko radniko andaro Beogrado. Vovda prvo ćerda e inicijativa sar bi ćerelape e fudbalsko reprezentacija tare Roma ande Srbija.

Vlaški:

Invitată în cea de-a doua Invitatul celei de-a treia emisiune din cadrul proiectului „Vocea Minorităților”, care a fost difuzat pe 25 decembrie, la ora 17, la radioul Stara čaršija, a fost Milorad Popović, un muncitor în sport de multă vreme, activist rom din Belgrad și, așa cum se descrie el, un tânăr entuziast,. Este inițiatorul inițiativei de formare a echipei naționale de fotbal a romilor Serbiei

Četvrta emisija: Lokalni glasovi – globalna razmena (gošća: Sanja Prvulović)

Gošća u četvrtoj emisiji u okviru projekta “Glas manjina”, koja je emitovana 07. januara 2022. godine u 17. časova na radiju Stara čaršija, bila je Sanja Prvulović iz Bora, pripadnica vlaške nacionalne zajednice, koja svojim radom i ogromnim trudom u mnogome doprinosi poboljšanju položaja svog naroda u čitavom društvu.

Romski:

Amari gošća ande štarto emsijia kotar projekto “Krlo kotar mideditorija”, savi ćerdape ando 07. januar 2022. breš, sasa e Sanja Prvulović andaro Bor, savi si Vlahnka, a savi sa piro rado te sa baro zalaganje manđel te e Vlahura aven iste sar i sa aver manuša save bešen kate.

Vlaški:

în cadrul proiectului „Vocea minorităților”, care a fost difuzat pe 7 ianuarie, la ora 17, la radioul Stara čaršija, a fost Sanja Prvulović, membră a comunității naționale vlahe, care prin munca și efortul ei mare contribuie foarte mult la îmbunătățirea poziției oamenii ei în societate.

Peta emisija: Lokalni glasovi – globalna razmena (gošća: Marijana Jovanović)

Gošća u petoj emisiji u okviru projekta “Glas manjina”, koja je emitovana 21. januara 2022. godine u 17. časova na radiju Stara čaršija, bila je Marijana Jovanović iz Bora, pripadnica vlaške nacionalne zajednice, koja svojim radom i ogromnim trudom u mnogome doprinosi poboljšanju položaja svog naroda u čitavom društvu.

Romski:

Amari gošća ande štarto emsijia kotar projekto “Krlo kotar mideditorija” savi ćerdape ando 21. januar 2022. breš, sasa e Marijana Jovanović andaro Bor, savi si Vlahnka, a savi sa piro rado te sa baro zalaganje manđel te e Vlahura aven iste sar i sa aver manuša save bešen kate

Vlaški:

în cadrul proiectului „Vocea minorităților”, care a fost difuzat pe 21 ianuarie, la ora 17, la radioul Stara čaršija, a fost Marijana Jovanovic, membră a comunității naționale vlahe, care prin munca și efortul ei mare contribuie foarte mult la îmbunătățirea poziției oamenii ei în societate

Šesta emisija: Globalna razmena – lokalni glasovi (gost: Zoran Pavlović)

Gost u šestoj emisiji u okviru projekta “Glas manjina”, koja je emitovana 28. januara 2022. godine u 17. časova na radiju Stara čaršija, bio je Zoran Pavlović, koordinator za romska pitanja u Kragujevcu. On je govorio o uticaju pandemije na romsku zajednicu, planovima kancelarije kojom rukovodi i o važnosti saradnje između romske nacionalne manjine i lokalnih i državnih institucija.

Romski:

Amaro gosto ande šovto emsijia kotar projekto “Krlo kotar mideditorija” savi ćerdape ando 28. januar 2022. breš, sasa e Zoran Pavlović, o koordinatori e romengo ando Kragovco. Lesar ćerdam svato zbog e pandemija, sar e Roma snađisale, tare planura tare lesi kancelarija, sar i tare saradnja kotar e Rome te sa e loklane te državne institucije.

Vlaški:

în cadrul proiectului „Vocea minorităților”, care a fost Invitat în cea de-a șasea Invitat în cea de-a șasea emisiune din cadrul proiectului „Vocea Minorităților”, care a fost difuzată pe 28 ianuarie 2022, la ora 17, la radioul Stara čaršija, a fost Zoran Pavlović, coordonator pentru problemele romilor în Kragujevac. El a vorbit despre impactul pandemiei asupra comunității de romi, despre planurile biroului pe care îl conduce și despre importanța cooperării dintre minoritatea națională de romi și instituțiile locale și de stat.

Sedma emisija: Globalna razmena – lokalni glasovi (gost: Predrag Luka)

Gost u sedmoj emisiji u okviru projekta “Glas manjina”, koja je emitovana 04. februara 2022. godine u 17. časova na radiju Stara čaršija, bio je Predrag Luka, bivši fudbaler Partizana. On je govorio svom razvojnom putu i o svim uspesima koje je postigao u svojoj karijeri.

Romski:

Amaro gosto ande eftato emsijia kotar projekto “Krlo kotar mideditorija” savi ćerdape ando 04. febrari 2022. breš, sasa o Predrag Luka, savo sasa fudbaleri korat Partizan. Vovda ćerda svato tare piri bari karijera te pala pire uspehura.

Vlaški:

Invitat în cea de-a șaptea emisiune din cadrul proiectului „Vocea Minorităților”, care a fost difuzată pe 4 februarie 2022, la ora 17, la radioul Stara čaršija, a fost Predrag Luka, fost fotbalist Partizan. A vorbit despre calea sa de dezvoltare și despre toate succesele pe care le-a obținut în carieră.

Osma emisija : Globalna razmena – lokalni glasovi (gost: dr Predrag Delić)

Gost u osmoj emisiji u okviru projekta “Glas manjina”, koja je emitovana 11. februara 2022. godine u 17. časova na radiju Stara čaršija, bio je dr Predrag Delić, epidemiolog Instituta za javno zdravlje u Kragujevcu, koji je govorio o omikron soju viusa Kovid-19 i o tome kada možemo očekivati kraj pandemije.

Romski:

Amaro gosto ande eftato emsijia kotar projekto “Krlo kotar mideditorija” savi ćerdape ando 11. febrari 2022. breš, sasa o dr Predrag Delić, samo si epidemiologo andaro Instituto trao zdravlje andaro Kragovco. Vivda ćerda svato amacer kotar omikron soj taro Korona virus i pričosadam kada šaj te očekuis o krajo tare kaja pandemija.

Vlaški:

Invitat în cea de-a șaptea Invitat în cea de-a opta emisiune din cadrul proiectului „Vocea Minorităților”, care a fost difuzată pe 11 februarie 2022, la ora 17, la radioul Stara čaršija, a fost dr. Predrag Delić, epidemiolog la Institutul de Sănătate Publică din Kragujevac, care a vorbit. despre omicron soia virusa Kovid-19 și când ne putem aștepta la încheierea pandemiei.

Deveta emisija : Globalna razmena – lokalni glasovi

U okviru projekta “Globalna razmena – lokalni glasovi ” izrađen je prvi međunarodni podkast radija “Stara Čaršija”, koji je emitovan 26. febrara 2022. godine, u kome su sagovornici našeg radija bile kolege iz Native Media iz Pakistana. Govorili su o omikron soju i trenutnom stanju u Pakistanu, kao i o tome kako je pandemija uticala na manjine u njihovoj zemlji.

Romski:

Amaro gosto ande eftato emsijia kotar projekto “Krlo kotar mideditorija” savi ćerdape ando 26. febrari 2022. breš, samo si epidemiologo andaro Instituto trao zdravlje andaro Kragovco. Vivda ćerda svato amacer kotar omikron soj taro Korona virus i pričosadam kada šaj te očekuis o krajo tare kaja pandemija.

Vlaški:

În cadrul proiectului „Local Voices – Global Exchange”, a fost realizat primul podcast internațional al radioului „Stara Čaršija”, care a fost difuzat pe 26. februarie 2022, în care interlocutorii radioului nostru au fost colegi de la Native Media din Pakistan. Ei au vorbit despre tulpina omicron și despre situația actuală din Pakistan, precum și despre modul în care pandemia a afectat minoritățile din țara lor.