Prava emisija: Lokalni glasovi – globalna razmena

.

Gost u prvoj emisiji u okviru projekta “Glas manjina”, koja je emitovana 04. decembra u 17. časova na radiju “Stara čaršija”, bio je Nikola Kamberović, mlad i veoma uspešan student četvrte godine Pedagoškog fakuluteta u Jagodini, koji je pripadnik romske zajednice i koji svojim uspesima tokom školovanja, ali i u stvaranju muzike, je jedan od najboljih primera kako se u praksi ruše sve predrasude i steretipi koje se denecijama unazad vezuju za romsku zajednicu

Romski:

Gosto ande kaja emsijia savi priperel kotar projekto “Krlo kotar mideditorija” savi sasa po programo nado 06. decembro od 17. sata, sasa o Nikola Kamberović savo si studento pe bari škola tare Pedagogija ande Jagodina. Vovda si Rom i vovda sa pire uspehura ande škola, te ande muzika savi ćerel, lačho si primer, savo rušil sa e predrasude te e stereotipa save si pangle za romano narodo bud breš anglal.

.

Vlaški:

Invitat la prima emisiune din cadrul proiectului „Vocea Minorităților” a fost Nikola Kamberović, un tânăr și foarte reușit student în anul IV al Facultății de Pedagogie din Jagodina, care este membru al comunității de romi și care cu succesul său în timpul școlii și exemple muzicale despre cum toate prejudecățile și stereotipurile care au fost legate de comunitatea de romi de zeci de ani sunt defalcate în practică.

Druga emisija: Lokalni glasovi – globalna razmena

.

Gošća u drugoj emisiji u okviru projekta “Glas manjina”, koja je emitovana 11. decembra u 17. časova na radiju Stara čaršija, bila je Silvija Nešić, svestrana aktivistkinja i studentkinja master studija na Fakultetu umetnosti u Nišu, koja je govorila o problemima romske zajednice, položaju žene u romskoj zajednici, teškoj situacija u romskim mahalama u vremenu pandemije, ali i o planovima koje ona ima za budućnost

Romski:

Amari gošća ande dujto emsijia projekto “Krlo kotar mideditorija” sasa e Silvija Nešić, savi ćerel but posla, voj si i aktivistkinja, sar i sdutentkinja, savi džal pe master studije ando Niš po Fakultet za umetnost. Vojda ćerda svato amanecar tare sa e problemura save si ando romano ćidinipe ande Srbija. Po krajo pričosada i tare pire planura ta vakto savo avel.

Vlaški:

Invitată în cea de-a doua emisiune din cadrul proiectului „Vocea Minorităților”, care a fost difuzată pe 11 decembrie, la ora 17, la radioul Stara čaršija, a fost Silvija Nešić, activistă polivalentă și studentă la master la Facultatea de Arte din Niš, care a vorbit despre problemele romilor, comunitățile, poziția femeilor în comunitatea de romi, situația dificilă din cartierele de romi la momentul pandemiei, dar și planurile pe care le are pentru viitor

Treća emisija: Lokalni glasovi – globalna razmena

Gost u trećoj emisiji u okviru projekta “Glas manjina”, koja je emitovana 25. decembra u 17. časova na radiju Stara čaršija, bio je Milorad Popović, dugovodišnji sportski radnik, romski akrivista iz Beograda, i kako sam za sebe kaže, mladi entuzijasta,. On je pokretač inicijative za formiranje fudbalske reprezentacije Roma Srbije.

Romski:

Amaro gosto ande trito emsijia kotar projekto “Krlo kotar mideditorija” sasa o Milorad Popović, savo ćerel but posla, vov si i aktivisto, sar i sprotsko radniko andaro Beogrado. Vovda prvo ćerda e inicijativa sar bi ćerelape e fudbalsko reprezentacija tare Roma ande Srbija.

Vlaški:

Invitată în cea de-a doua Invitatul celei de-a treia emisiune din cadrul proiectului „Vocea Minorităților”, care a fost difuzat pe 25 decembrie, la ora 17, la radioul Stara čaršija, a fost Milorad Popović, un muncitor în sport de multă vreme, activist rom din Belgrad și, așa cum se descrie el, un tânăr entuziast,. Este inițiatorul inițiativei de formare a echipei naționale de fotbal a romilor Serbiei

Četvrta emisija: Lokalni glasovi – globalna razmena

Gošća u četvrtoj emisiji u okviru projekta “Glas manjina”, koja je emitovana 07. januara 2022. godine u 17. časova na radiju Stara čaršija, bila je Sanja Prvulović iz Bora, pripadnica vlaške nacionalne zajednice, koja svojim radom i ogromnim trudom u mnogome doprinosi poboljšanju položaja svog naroda u čitavom društvu.

Romski:

Amari gošća ande štarto emsijia kotar projekto “Krlo kotar mideditorija”, savi ćerdape ando 07. januar 2022. breš, sasa e Sanja Prvulović andaro Bor, savi si Vlahnka, a savi sa piro rado te sa baro zalaganje manđel te e Vlahura aven iste sar i sa aver manuša save bešen kate.

Vlaški:

în cadrul proiectului „Vocea minorităților”, care a fost difuzat pe 7 ianuarie, la ora 17, la radioul Stara čaršija, a fost Sanja Prvulović, membră a comunității naționale vlahe, care prin munca și efortul ei mare contribuie foarte mult la îmbunătățirea poziției oamenii ei în societate.