O nama

Radio “Stara čaršija” je jedna od najstarijih privatnih radio stanica u Pomoravlju. Od svog osnivanja, 2001. godine, nastojimo da slušaocima plasiramo najkvalitetniju muziku, kao i da ih blagovremeno i objektivno informišemo o svim najvažnimim događajima na lokalnom novou. Od 2016. godine aktivno učestvujemo u projektima koji imaju za cilj pre svega društvenu odgovornost, informisanost nacionalnih manjina, kao i promociju manjinskih prava kroz različite emisije i tekstove koje objavljujemo na svom web portalu.


Od pomenutih projekata izdvajamo najznačajnije:

  • “Društvena jednakost” koji je realizovan početkom 2018. godine i trajao je 9. meseci, u saradnji sa lokalnim udruženjima Roma i uz podršku lokalne samouprave Ćuprija. Projekat se ticao mladih Roma i Romkinja koji su u tom momentu bili na studijama i kojima je bila potrebna medijska promocija kako bi se lakše zaposlili nakon diplomiranja.
  • Sredinom 2020. krenuli smo sa implemetacijom projekta “Globalna razmena – Lokalni glasovi” u saradnji sa DW akademijom iz Nemačke i Local Press-om iz Kragujevca. Projekat je imao za cilj da informiše Rome i Vlahe, na njihom maternjem jeziku o pandemiji Covid 19. Projekat je trajao do marta 2022. godine.

Pored navedenih projekata, izdvajamo i ostale uspešne projekte koje smo realizovali u poslednjih pet godina:

  • Značaj pravilne selekcije kućnog otpada – Donator: Eko Fond RS (2016)
  • Značaj seoskog turizma u selima Pomoravlja – Donator: UNDP (2017)
  • Značaj reproduktivnog zdrtvalja kod mladih – Donator: Ministarstvo omladine i sporta (2019-2020)

Radio „Stara čaršija“ od svog postojanja dobio je ukupno 19 priznanja, u vidu zahvalnica, pohvalnica i diploma za uspešan rad, saradnju, društvno-odgovorni i humanitarni rad, u zemlji i inostranstvu. U prethodnoj godini imali smo na mesečnom nivou u proseku osam autorksih i tematskih emisija.


U budućnosti naš radio će nastojati da svoje slušaoce objektivno, blagovremeno i profesionalno informiše o svim lokalnim i regionalnim dešavanjima, a naročito želimo da se bavimo društveno-odgovornim projektima, koji će direktno biti usmereni na mlađu populaciju svih nacionalnih manjina koje žive u Pomoravskom i Šumadijskom krugu.